Р.БОЛД: ГУРВАН ШАТНЫ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ДАВЖ БИЕЛСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 15 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Соёмбо” тэнхимд хуралдлаа. Тус хуралдаанаар:
– Аймгийн ИТХ-ын 15 дугаар хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай
– Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх аймгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2020-2021 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл батлах тухай
– Аймгийн 2019 оны төсвийн Гуравдугаар улирлын гүйцэтгэл, аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр хуралдааны “Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай” 02 дугаар тогтоолын хэрэгжилт
– Аймгийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдааны “2019 оны төсөв батлах тухай” 02 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэррийн төсөл боловсруулах тухай
– Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт
– Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
– Мэдээллийн технологийн парк байгуулах төсөлд санал өгөх тухай
– Ажлын хэсэг байгуулах тухай
– Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай, төрийн дээд одон медалиар шагнагдсан иргэдийн судалгааг танилцуулах тухай асуудлыг хэлэлцсэн юм. Хэлэлцсэн асуудлын талаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч Р.Болдоос тодрууллаа.

Р.БОЛД: ГУРВАН ШАТНЫ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ДАВЖ БИЕЛСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА

Р.БОЛД: ГУРВАН ШАТНЫ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ДАВЖ БИЕЛСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНААймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 15 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Соёмбо” тэнхимд хуралдлаа. Тус хуралдаанаар: – Аймгийн ИТХ-ын 15 дугаар хуралдааны тов тогтоож хэлэлцэх асуудал батлах тухай- Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэх аймгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2020-2021 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөл батлах тухай- Аймгийн 2019 оны төсвийн Гуравдугаар улирлын гүйцэтгэл, аймгийн ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр хуралдааны “Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай” 02 дугаар тогтоолын хэрэгжилт- Аймгийн ИТХ-ын 11 дүгээр хуралдааны “2019 оны төсөв батлах тухай” 02 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэррийн төсөл боловсруулах тухай- Аймгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт- Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай- Мэдээллийн технологийн парк байгуулах төсөлд санал өгөх тухай- Ажлын хэсэг байгуулах тухай- Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай, төрийн дээд одон медалиар шагнагдсан иргэдийн судалгааг танилцуулах тухай асуудлыг хэлэлцсэн юм. Хэлэлцсэн асуудлын талаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгч Р.Болдоос тодрууллаа.

Posted by Төв Аймаг Хэвлэл мэдээллийн алба on Monday, November 4, 2019