Friday, November 22, 2019

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧИЛАХ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО

Зуунмод сумын Мөнх-Алдарын талбайд 2019.09.13-ны өдөр Уг арга хэмжээний үеэр Цэргийн төв эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, Батлан хамгаалах...