Friday, August 7, 2020

Видео мэдээ

АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН ҮЕЭР 160 САНАЛ, ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЖЭЭ

Аймгийн Засаг даргын удирдамжийн дагуу Зуунмод сумын 6 багт аймгийн ЗДТГ-ын 6 ажлын хэсэг ажиллаж аймгаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, шийдвэрийг...

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ 07 ДУГААР ХУРАЛДААН БОЛЛОО

Уг хуралдаанаар:- Хөрөнгө шийдвэрлүүлэх тухай /худалдах, актлах, шилжүүлэх/- 2019 онд төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төв аймгийн дэд...